Informació legal del portal web

CaixaBank, S.A. (d'ara endavant “CaixaBank”) és l'entitat titular del website al qual heu accedit

La titularitat daquesta pàgina web és de CaixaBank, S.A. amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València, amb NIF A08663619, inscrita al Registre Mercantil de València, Tom 10370, Foli 1, Full V-178351, i inscrita al Registre Administratiu Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100. L'accés al portal oa qualsevol dels llocs web de CaixaBank ia la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions generals previstes en aquest Avís Legal. Per això haureu de llegir atentament el vostre contingut si voleu accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al portal oa qualsevol dels websites de CaixaBank.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent a la data de la seva última actualització. Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. CaixaBank es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, cas en què entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris dels llocs web des d'aquesta data. CaixaBank podrà incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, com ara xarxes socials i altres informacions. En cap d'aquests casos CaixaBank serà responsable de les pàgines i els continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat dels mateixos.

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels websites de CaixaBank té caràcter gratuït i tampoc exigeix el registre previ del usuari. No obstant, l’accés, contractació o la utilització d’alguns productes o serveis podrà requerir que el usuari es registri. En aquest cas, cadascun dels productes y serveis es regirà per les seves pròpies condiciones específiques, sense perjudici de les condicions aquí previstes. En alguns dels portals o websites es podrà oferir al usuari la possibilitat de que pugui personalitzar les pàgines, fent que la navegació y la localització dels recursos utilitzats sigui, eficient, funcional y per tant s’adapti als gustos i usos de cada usuari.

Seguretat

El portal i els llocs web de CaixaBank estan proveïts dels certificats, segells o acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris.

Política de privacitat i protecció de dades

CaixaBank compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat. CaixaBank ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, tant com sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Quan sigui sol·licitada l'emplenament d'un formulari en què es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client. Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als usuaris que comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

A través d'aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal de les persones usuàries sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers. CaixaBank no utilitza cookies per recollir informació de les persones usuàries, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen). Portals mòbils i geolocalització Algunes de les pàgines web de CaixaBank estan adaptades per utilitzar-les en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als dels diferents llocs web. Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar quan l'usuari l'activi, la ubicació del dispositiu en cada moment. Per això podrà accedir als serveis que necessitin geolocalització i que CaixaBank tingui disponibles. L'accés als serveis esmentats requerirà l'activació per part de l'usuari de la funció de geolocalització al dispositiu mòbil, la qual podreu desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de CaixaBank, les pàgines que comprèn i la informació o els seus elements continguts, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials , o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries. CaixaBank no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines web de CaixaBank en cas que la titularitat dels mateixos no correspongui a CaixaBank ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent. No obstant això, pel vostre compte i risc, l'usuari podrà descarregar o fer còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank o de les empreses del seu Grup. Queda prohibit, llevat dels casos en què expressament ho autoritzi CaixaBank, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank diferents de la pàgina principal del seu portal, així com presentar les pàgines web de CaixaBank o la informació que conté sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

CaixaBank no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts a les pàgines web de CaixaBank, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. CaixaBank no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de CaixaBank oa qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de CaixaBank, llevat d'autorització expressa d'aquesta última. CaixaBank i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a això anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de CaixaBank. Ni CaixaBank ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola comuna.